Milli Toprak

Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 10 cm lik üst tabakasıdır. Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisi olup; tarım dışı amaçlarla kullanılması, ağır metallerle kirlenmesi ve erozyon sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğramakta ve verim düşmektedir. Kaybedilen toprakların yeniden kazanılması çok zordur.1 cm kalınlığındaki toprak tabakasının oluşumu 400 yıl gibi uzun sürede oluşması nedeni ile toprağın nedenli kıymetli bir hazine olduğu anlaşılmaktadır. Toprağı meydana getiren parçacıklar kum ,mil,kil,ve organik madde olarak gruplara ayrılabilir.

KUMLU TOPRAKLAR : İyi havalanır.Su tutma kapasitesi düşüktür.Genellikle bitki besin maddelerince fakirdir.Organik madde ilave edilerek kaliteleri yükseltilir.İşleme kolaylığı nedeni ile hafif topraklar denir.

TINLI TOPRAKLAR: Kil ve organik madde içeriği kumlu topraklara göre daha yüksek ,su tutma ve havalanma açısında istenen ölçüler arasındadır.Fiziksel özellikleri açısından bitki yetiştiriciliğine en uygun topraklardır.Orta bünyeli topraklar denir.

KİLLİ -MİLLİ TOPRAKLAR: Toprak gözeneklerinin tıkalı olması nedeni ile havalanması zayıftır.Su tutma kapasitesi yüksek olması nedeni ile drenaj(tahliye )gerekir.Toprak işlemesi zor olduğu için ağır topraklar denir.Yüksek nem ve düşük sıcaklık nedeni ile organik madde mineralizasyonu zayıftır.

Toprağın organik ve organik olmayan (inorganik)kısımları vardır.İnorganik kısmı minerallerden oluşur.Organik kısmı ise bitkisel ve hayvansal atıkların çürümesi ile oluşur. Bitkiler  bünyelerinde bulunan C(karbonu) havadan CO2 yolu ile aldıkları gibi toprağın organik kısmından kök sistemi ile alabilirler.

milli toprak , milli toprak fiyatları , istanbul milli toprak , mil toprak , milli toprak satışı , verimli toprak , humuslu toprak

Call Now ButtonŞimdi Ara

You cannot copy content of this page

× WhatsApp Destek